Beta policy

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2024

Deze Servicevoorwaarden maken deel uit van uw Overeenkomsten met DSA-1 AI Platform. Alle met hoofdletters geschreven termen die niet gedefinieerd zijn in deze Servicevoorwaarden hebben de betekenis zoals vastgelegd in de Overeenkomsten. In situaties waar er een conflict is tussen deze Servicevoorwaarden en de Overeenkomsten, hebben deze Servicevoorwaarden voorrang met betrekking tot de functies en diensten die door deze Servicevoorwaarden worden beheerst.

VOORBEELDFUNCTIES

Dit gedeelte regelt uw gebruik van diensten of functies die DSA-1 AI Platform aanbiedt op een preview-, bèta- of early access-basis (“Voorbeeldfuncties”). Alle inhoud gerelateerd aan de Voorbeeldfunctie mag gebruikt worden om de Dienst te verbeteren. Voorbeeldfuncties worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Uw toegang tot of gebruik van Voorbeeldfuncties is op eigen risico. Voor zover toegestaan door de wet, wijst DSA-1 AI Platform uitdrukkelijk alle, en ontvangt u geen, garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, die van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, eigendom, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van DSA-1 AI Platform jegens u met betrekking tot Voorbeeldfuncties beperkt tot €50,00.

Tenzij anders aangegeven in deze Servicevoorwaarden, worden Voorbeeldfuncties gemeten en gefactureerd als normaal gebruik van de Dienst. DSA-1 AI Platform kan Voorbeeldfuncties tijdens de preview aanzienlijk wijzigen en kan besluiten om Voorbeeldfuncties niet voort te zetten.

LOCATIE GEGEVENSOPSLAG

Standaard worden Klantgegevens opgeslagen in Frankfurt. U erkent verder dat de verwerking van Klantgegevens plaatsvindt binnen de EU.

GERICHTE BRONFUNCTIES

Het gebruik van bepaalde diensten en functies vereist dat u documenten invoert in het DSA-1 Platform of is afhankelijk van het vermogen van het DSA-1 Platform om specifieke exogene databronnen te richten (zoals openbaar beschikbare webbronnen) (“Gerichte Bronfuncties”). Documenten die door de geautoriseerde gebruiker worden verstrekt en door de Dienst worden ingevoerd, zijn specifiek voor de gebruiker die de documenten invoert en blijven alleen tijdens de sessie van die gebruiker opvraagbaar. Al dergelijke ingevoerde documenten zijn Klantgegevens. Inhoud kan delen van de Klantgegevens of delen van gegevens van de exogene databronnen bevatten. Het gebruik van de Gerichte Bronfuncties telt mee voor uw Querylimiet en elke Gerichte Bronfunctie query telt als 3 Queries voor uw Querylimiet. De Gerichte Bronfuncties maken deel uit van de Basisdienst.


© 2024 DSA-1. Alle rechten voorbehouden.