Ondersteuning en Service Level Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024

Deze Ondersteunings- en Service Level Voorwaarden maken deel uit van Uw Voorwaarden met DSA-1 AI Platform. Alle met hoofdletters geschreven termen die niet gedefinieerd zijn in deze Ondersteunings- en Service Level Voorwaarden hebben de betekenis zoals vastgesteld in de Voorwaarden.

ONDERSTEUNING

Wij bieden momenteel ondersteuning via toegang tot onze documentatie en ook via e-mail gericht aan info@deslimmeadvocaat.nl, welke wordt gemonitord tijdens standaard kantooruren. DSA-1 AI Platform zorgt er met redelijke zorg voor om binnen niet meer dan twee werkdagen te reageren op verzoeken om ondersteuning.

We onderzoeken voortdurend manieren om onze ondersteuningsmiddelen te verfijnen en te verbeteren, en we zullen u op de hoogte stellen als we dit aspect van ons aanbod bijwerken.

SERVICE LEVELS

DSA-1 AI Platform zal commercieel redelijke stappen ondernemen om de Diensten aan u beschikbaar te stellen voor ten minste 99,5% van elke kalendermaand (de "Beschikbaarheidsverbintenis").

"Maandelijkse Uptime Percentage" wordt berekend als ([Totaal aantal minuten in de kalendermaand] - [Totaal aantal minuten van Downtime in de kalendermaand] * 100 / [Totaal aantal minuten in de kalendermaand]). "Downtime" is elk evenement dat redelijkerwijs onder controle staat van DSA-1 AI Platform of zijn onderaannemers dat ervoor zorgt dat het Platform over het algemeen niet beschikbaar wordt voor uw gebruikers.

Maandelijks Uptime PercentageService Level Krediet Percentage
99,5% of hogerGeen
Onder 99,5% maar gelijk aan of hoger dan 99%10% van de kosten per zitplaats in de relevante maand met betrekking tot de door de uptime-fout beïnvloede diensten
Onder 99% maar gelijk aan of hoger dan 95%25% van de kosten per zitplaats in de relevante maand met betrekking tot de door de uptime-fout beïnvloede diensten
Onder 95%50% van de kosten per zitplaats in de relevante maand met betrekking tot de door de uptime-fout beïnvloede diensten

U heeft geen recht op enige aanpassing van service level voor:

  • Apparatuur of softwarestoringen onder uw controle;
  • Uw of uw gebruikers' onvermogen om verbinding te maken met het internet;
  • Uw falen om het Platform te gebruiken in overeenstemming met onze documentatie;
  • Overmacht situaties;
  • Gebruik van de Platformfuncties die zijn aangemerkt als Previewfuncties (dat wil zeggen, bètafunctionaliteit); en
  • Gebruik van het Platform voor onbetaalde of evaluatiedoeleinden.

© 2024 DSA-1. Alle rechten voorbehouden.