Gebruiksbeleid

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2024

Dit Gebruiksbeleid maakt deel uit van uw Overeenkomsten met DSA-1 AI Platform. Alle met hoofdletters geschreven termen die niet gedefinieerd zijn in dit Gebruiksbeleid hebben de betekenis zoals vastgelegd in de Overeenkomsten.

U gaat ermee akkoord om niet, en derden niet toe te staan of te instrueren om het DSA-1 AI Platform te gebruiken:

  • om de wettelijke rechten van anderen te schenden of aan te moedigen tot schending;
  • om deel te nemen aan, te promoten of aan te moedigen tot illegale activiteiten;
  • voor enig onrechtmatig, invasief, inbreukmakend, lasterlijk of frauduleus doel;
  • om Output nadrukkelijk voor te stellen of te presenteren als uitsluitend door mensen gegenereerd;
  • om opzettelijk virussen, wormen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxes of andere items van destructieve of misleidende aard te verspreiden;
  • om het gebruik van de Diensten, of de apparatuur die gebruikt wordt om de Diensten te leveren, door iemand te hinderen;
  • om elke aspect van de Diensten uit te schakelen, te hinderen of te omzeilen;
  • om de Diensten te gebruiken in strijd met de Overeenkomsten; en
  • om gelijkaardige of concurrerende producten of functies van het DSA-1 Platform te ontwikkelen.

© 2024 DSA-1. Alle rechten voorbehouden.